slideshow 1

Online Forum - Women’s Month Celebration

                                                                               

Makikibahagi ang Pambansang Aklatan ng Pilipinas sa Online Forum Series na pangangasiwaan ng Philippine Commission on Women bilang bahagi ng pagdiriwang ng Buwan ng Kababaihan 2021 na may temang “Juana Laban sa Pandemanya: Kaya!”

62nd Public Library Day

                                                                                  

The National Library of the Philippines will be celebrating the 62nd Public Library Day on March 9, 2021, with the theme “Philippine Public Libraries: Providers of Virtual Information and Contributors to Community Sustainability.”

Pages

Online Storytelling

Ang Bahaghari
Ang Asul na kariton
Who’s the prettiest egg?

Copyright © 2011-2022. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal

randomness