Skip to main content
GOV.PH

#ThirstDay

March 10, 2022

Dagdagan ang inyong kaalaman tungkol sa International Standard Serial Number (ISSN) at ang mga serbisyong nakapaloob dito gaya ng ROAD o Directory of Open Access scholarly Resources.

Para sa iba pang impormasyon sa ISSN maaaring magpadala ng inyong katanungan sa NLP Bibliographic Services Division, mag-email sa issn@nlp.gov.ph o tumawag sa 0917-8718210, 5310-5056; 5310-5029; 5310-5031 to 32; 5310-5034 to 35; 5336-7200 local 406-407.

#ThirstDay

—————————————————-—————————————————-————

Abangan tuwing Huwebes #ThirstDay ang iba pang kaalamang makatutulong sa inyo sa mga serbisyong hatid ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas. Palaging bisitahin ang website ng NLP sa http://web.nlp.gov.ph at FB page sa https://www.facebook.com/NLP1887.

National Library of the Philippines Skip to content