Skip to main content
GOV.PH

Tema ng Ika-32 Taong Selebrasyon ng Library and Information Services (LIS) Month

September 3, 2022

a bisa ng Proklamasyon Blg. 837, s. 1991, idineklara ang buwan ng Nobyembre ng bawat taon bilang “Library and Information Services Month”. At sa pamumuno ng National Library of the Philippines (NLP) at National Commission for Culture and the Arts – National Committee on Libraries and Information Sevices (NCCA-NCLIS), ang magiging tema ng selebrasyon ngayong taon ay “Mga Aklatan Bilang Kanlungan ng Karunungan: Tagapangalaga ng Kultura at Pamanang Lokal”.

Ang nabanggit na tema ay nakasentro sa isang praktikal na aspekto ng serbisyong pang-aklatan at impormasyon, ang pangagalaga ng kultura at pamanang lokal. Ang bawat institusyon o organisasyon — maging paaralan man, unibersidad, pampublikong ahensya, lokal na gobyerno, o pribadong organisasyon — ay may mga mahahalagang pangyayari at nabuong kultura na nakatulong sa pagkakatatag at paglago ng mga ito. Bilang kanlungan ng karunungan, malaki ang papel na ginagampanan ng mga aklatan sa pangagalaga ng lokal na kultura at pamanang ito. Ang selebrasyon ay isang pagbubunyi sa mga taga-pangalaga ng mga aklatan na nagsisinop ng mga nailimbag at naitalang kultural na pamana, mapa-lokal man o pambansa.

Manatiling nakatutok para sa mga susunod na anunsyo tungkol sa mga aktibidad at patimpalak kaugnay sa selebrasyon ng LIS Month. Mag-follow sa NLP Facebook page para sa mga update.

#32ndLISM #LISMonth2022 #LISM #KanlunganNgKarunungan

Proklamasyon Blg. 837, s. 1991: https://www.officialgazette.gov.ph/1991/11/19/proclamation-no-837-s-1991/

National Library of the Philippines Skip to content