Skip to main content
GOV.PH

National Children’s Book Day

July 5, 2022

Tuwing ikatlong Martes ng buwan ng Hulyo ipinagdiriwang ang National Children’s Book Day. Sa ika-39 taon, ang tema ng pagdiriwang ay ‘Tahanan ng Kototohanan: Aklatan’

Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang website at Facebook page ng The Philippine Board on Books for Young People.

Mabuhay ang mga aklatan!

Website: https://www.pbby.org.ph/ 

Facebook: https://www.facebook.com/PBBYPH 

National Library of the Philippines Skip to content