Skip to main content
GOV.PH

“Masayang araw mga bata! Halina’t panoorin natin ang kuwentong inyong maaiibigan na pinamagatang “”Nasaan si Nanay?””, isinulat ni Liwliwa N. Malabed at iginuhit ni Ramil S. Vinarao. Ito ay inilathala ng Vibal Group.”

September 25, 2020

National Library of the Philippines Skip to content