Skip to main content
GOV.PH
Philippine Standard Time:
29 November 2023, 06:53 AM

Halina’t panoorin natin ang LIVE Kuwentuhan kay Amber Marcial Noval isa sa mga magaling na kuwentista ng Alitaptap Storytellers Philippines. Tandem Storytelling “Ang Magkaibigan” isinulat ni Angelita Aragon na inilathala ng Vibal Group/LG&M.

July 31, 2020

National Library of the Philippines Skip to content