You are here

Online Storytelling

Ang Bahaghari
Ang Asul na kariton
Who’s the prettiest egg?
COVIDBook
Ang itim na kuting
Alamat ng Ampalaya
Ako si Kaliwa, Ikaw si...
When I cross the street
Why do birds build nests?
Tiktatok at si Pikpakbum
Si Nanay Mining at ang...
Si Hinlalaki
Nang umidlip si Juan...
Ang Kamatis ni Peles
Ang Lola kong Mahilig...
Eiwww Kadiri ang mga...

Copyright © 2011-2023. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal

randomness