You are here

Rizal 160

                                                        

#Rizal160

Maligayang ika-160 taong kaarawan sa ating Pambansang Bayani, DR. JOSE P. RIZAL.

 

Ang iyong buhay at mga gawa ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon ng mga Pilipino na higit pang pahalahagan ang sining, edukasyon, kultura at kasaysayan. Mula sa iyong pagsilang noong Hunyo 19, 1861, nagdudulot ka ng kaligayahan sa iyong pamilya, at kalaunan sa iyong Inang Bayan. Ang karangalan at kabayanihang ipinamalas mo ay isang natatanging pamana sa lahat ng mga Pilipino.

 

***

Higit pang palawakin ang iyong kaalaman tungkol sa ating pambansang bayani sa pamamagitan ng mga natatanging koleksyon ng mga akda, likhang-sining, mga liham at iba pa sa Jose Rizal Collection, Manuscript, Books and other Monographs ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas o iclick ang http://nlpdl.nlp.gov.ph/RI01/date.htm.  Maaaring bisitahin ang web.nlp.gov.ph at tingnan ang NLP-TeknoAklatan sa http://nlpdl.nlp.gov.ph/home.htm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2011-2021. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal