You are here

National Book Week on November 24-30

Ayon sa Proklamasyon Blg. 109, s. 1936, ngayong araw ang umpisa ng selebrasyon ng "National Book Week" na tatakbo mula ika-24 hanggang ika-30 ng Nobyembre. Sa pamumuno ng PLAI - Philippine Librarians Association Inc., National Library of the Philippines (NLP) at National Commission for Culture and the Arts - National Committee on Libraries and Information Sevices (NCCA-NCLIS), ang tema ng selebrasyon ngayong taon ay "Basa. Bayan. Bukas."
 

Copyright © 2011-2023. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal

randomness