You are here

Pagbati Mula sa Pangalawang Pangulo Sara Z. Duterte

 
Nais ipaabot ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas ang lubos nitong pasasalamat sa Pangalawang Pangulo ng Pilipinas Her Excellency Sara Zimmerman Duterte sa kaniyang mensahe para sa pagdiriwang ng NLP ng ika-135 taong anibersaryo ng pagkakatatag nito ngayong 12 Agosto 2022 sa temang, “Pambansang Aklatan: 135 Taong Tagapagdaloy ng Batis ng Kultura at Karunungan tungo sa Pambansang Kaunlaran.”
 
Narito ang mensahe ng Pangalawang Pangulo Her Excellency Sara Zimmerman Duterte.
 

Copyright © 2011-2022. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal