You are here

National Children's Book Day

Tuwing ikatlong Martes ng buwan ng Hulyo ipinagdiriwang ang National Children's Book Day. Sa ika-39 taon, ang tema ng pagdiriwang ay 'Tahanan ng Kototohanan: Aklatan'
 
Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang website at Facebook page ng The Philippine Board on Books for Young People.
 
Mabuhay ang mga aklatan!
 
 

Copyright © 2011-2022. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal

randomness