You are here

ISSN+

Ang ISSN+ ay ang bagong Metadata Production Tool mula sa ISSN International Centre na magagamit para sa mas madali at mas malawak na pag-access sa mga kailangan impormasyon tungkol sa ISSN.
 
Ilan sa mga katangian ng ISSN+:
1. pagkakaroon ng full web application
2. libreng magagamit ng mga national centres
3. may mga training videos na puwedeng mapanuod o madownload sa VIMEO.
 I-click ang link:
4. mayroong link para sa pakikipag-ugnayan https://plus.issn.org/login
 
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa: support@issn.org
 

Copyright © 2011-2022. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal