You are here

Maligayang Araw ng Paggawa

Ang Pambansang Aklatan ng Pilipinas ay nagbibigay pugay at marubdob na nagpapasalamat sa lahat ng manggagawang Pilipino na patuloy na nagtataguyod at nagseserbisyo sa bayan. Ang inyong lakas, talino, at kakayahan ay tunay na yaman ng bayan na kinikilala maging sa ibang bansa.
 
Ang pagdiriwang ng Mayo 1 ngayong taon ay may temang “Matatag na Manggagawa, Matatag na Bansa.” Ito ay bilang pagkilala sa malaking ambag ng mga manggagawa sa ating ekonomiya at lipunan. 
 
MABUHAY ANG MANGGAGAWANG PILIPINO!
 

Copyright © 2011-2022. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal