You are here

#BSM Zoom Consulting Service

Maaari ka nang kumunsulta online kung ikaw ay may mga katanungan sa pagkuha ng ISBN, ISSN at ISMN sa pamamagitan ng #BSM Zoom Consulting Service hatid ng Bibiliographic Services Division (BSD) ng Pambansang Aklatan ng PIlipinas.

                                                     

Isasagawa ang Zoom Consultation tuwing Martes at Huwebes, ika-10:00-11:00 ng umaga sa mga sumusunod na petsa:

Oktubre 14, 21, 26, 28

Nobyembre 2,4,9,11,23,25

Disyembre 2,7,9,14,16,21,23,28,30

Meeting ID: 656 981 4052

Passcode: #BSM

_________________________

Oktubre 12, 19

Nobyembre 16,18

Meeting ID: 828 4012 3642

Passcode: #BSM

Copyright © 2011-2021. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal