You are here

Ika-143 Araw ng Kapanganakan ni Manuel L. Quezon

Nakikibahagi ang Pambansang Aklatan ng Pilipinas sa paggunita sa ika-143 araw ng kapanganakan ng itinuturing na Ama ng Wikang Pambansa at dating pangulo, MANUEL LUIS QUEZON.

                                                      

Ang kaniyang mga natatanging ambag sa ating kasaysayan, wika at kultura ay tunay na yaman nating mga Pilipino. Kaya naman alinsunod sa RA 6741 noong 1989, taon-taong inaalala ang kapanganakan ng unang pangulo ng Komonwelt at nagtaguyod sa pagkakaroon ng Wikang Pambansa sa Pilipinas.

Bilang paggunita sa araw na ito, ibinabahagi ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas ang mayamang koleksiyon tungkol sa buhay at mga nagawa ni Pangulong Quezon gaya ng mga dokumento, monograph at kaniyang mga talumpati. 

Makikita ito sa Digital Collections ng NLP: http://nlpdl.nlp.gov.ph/mq01/home.htm.

Sanggunian:

Kuha ang mga larawan sa Autobiography of Manuel L. Quezon. S.H. Gwekoh (ed). Mula sa: https://bityl.co/8I5q.

Official Gazette of the Philippines. RA 6741, s. 1989. Mula sa:  https://bityl.co/8I5m.

Copyright © 2011-2021. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal