You are here

Pagdiriwang ng Ika-134 Taong Anibersaryo ng NLP

Nagsama-sama ngayong araw, 16 Agosto 2021, sa isang birtwal na pagdiriwang ang lahat ng kawani ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas upang gunitain ang ika-134 Taong Anibersaryo ng Pagkakatatag nito noong 12 Agosto 1887.

                                                      

Pinangunahan ng mga tagapamuno ng NLP, Director Cesar Gilbert Q. Adriano at Assistant Director Edgardo B. Quiros ang taunang programa na naglalayong itanghal at bigyang-pagkilala ang mga natatanging empleyado ng aklatan. Sa temang "National Library of the Philippines 134th Founding Anniversary: Continuing its Vision and Mission Amidst Pandemic," higit pang binigyang-halaga ang gampanin ng ating mga kawani sa NLP na patuloy na nagbibigay-serbisyo at naglilingkod kahit pa sa gitna ng pandemya.

Sa pagsisikap ng mga pangunahing tagapangasiwa at mga kaugnay na komite, naidaos nang matagumpay ang programa. Sa pamamagitan nito, napagtibay ang pagbubuklod-buklod ng mga kawani at nabigyang-inspirasyon ang bawat isa upang patuloy na maisakatuparan ng ahensiya ang mandato at layunin nito.

                   

                                                                    

 

Copyright © 2011-2021. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal

randomness