You are here

Kalayaan 2021

                                                    

 

Ngayong 12 Hunyo 2021, ipinagdiriwang natin ang ika-123 Taong Anibersaryo ng Proklamasyon ng Kalayaan ng Pilipinas na may temang “Diwa ng Kalayaan sa Pagkakaisa at Paghilom ng Bayan.”

 

Bilang pakikibahagi ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas sa selebrasyong ito, itinatanghal ang ilan sa mga natatanging koleksyon ng aklatan kaugnay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Kabilang dito ang orihinal na kopya ng Acta de la Proclamacion de Independencia del Pueblo Filipino na isinulat ni Ambrosio Rianzares-Bautista at naglalaman ng pahayag ng mithiin ng Pilipinas para sa ganap na kalayaan sa Espanya. Narito rin ang kopya ng komposisyon ni Julian Felipe na Marcha Nacional Filipino o Lupang Hinirang at ang photo exhibit ng ilan sa mga bayani ng Pilipinas.

 

Maaaring i-click ang sumusunod na link kung nais ninyong makita ang mga koleksyong ito o pumunta sa web.nlp.gov.ph para sa iba pang koleksyon na bahagi ng ating mayamang kasaysayan.

 

Acta de la Proclamacion de Independencia del Pueblo Filipino http://nlpdl.nlp.gov.ph/PI01//documents/NLPPIMN459043/home.htm

 

Marcha Nacional Filipino

http://nlpdl.nlp.gov.ph/JF01/22/3578/bs/home.htm

Sanggunian:

Exhibit: Philippine Heroes nakuha sa http://web.nlp.gov.ph/nlp/?q=node/10030.

Himno Nacional Filipino para canto y piano nakuha sa http://nlpdl.nlp.gov.ph/JF01/22/3578/bs/home.htm

Conflict, War and Sandugo mp3, NQC Audio file Mangyaw Soundtrack https://drive.google.com/drive/folders/1LtY1CLVEpSpRlRbWYmKqCChUL06EJqgz?fbclid=IwAR3JXCSw09eHMfndwppDQd3wDW07L99AdHvTSJhaCLec1iBhC7qZnYULZAQ

Poster mula sa National Historical Commission of the Philippines

https://tinyurl.com/Kalayaan2021posters

 

. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 

In 2021, we will commemorate the Philippine part in the achievement of science and humankind in circumnavigating the planet for the first time. Central in this commemoration is the 500th anniversary of the Victory at Mactan on 27 April 2021. These and more are collectively known as the 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines by virtue of Executive Order No. 103 (2020). Know more about the event here: 

 

 About us [https://nqc.gov.ph/en/about]

Watch our promotional video [https://youtu.be/ptgU1ZUgFZc]

Listen to Quincentennial Soundtrack [https://spoti.fi/3nxWXPa]

Watch our lectures [https://portal.nqc.gov.ph/]

Quincentennial activities here [https://bit.ly/3dHrnKF]

 

#VictoryAndHumanity

#Ph500

 

Copyright © 2011-2021. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal

randomness