You are here

Baybayin

Sa pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng Pamana, tunghayan ang isa sa mga sinaunang sistema ng pagsulat ng mga Pilipino, ang Baybayin.

                                                       

Itinuturing na mahalagang yamang-kultural ng bansa, masasalamin sa mga talang nakasulat sa baybayin ang pamumuhay, panitikan at pakikipag-ugnayan ng mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. Nakaukit sa mga palayok, ilang uri ng metal gaya ng tanso at maging sa unang aklat na nailimbag sa Pilipinas, ang Doctrina Christiana.

Alam mo ba na sa opisyal na logo ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas, ginamit din ang baybayin? Kasama ang ilang makahulugang simbolo sa logo ng NLP, nakasulat sa ibabang scroll ang salitang “kadunungan o karunungan.”

Ikaw kaya mo bang isulat ang salitang PAMANA gamit ang baybayin?

 

Sanggunian:

House Bill No. 1022 https://www.congress.gov.ph/legisdocs/basic_17/HB01022.pdfThe

NLP Logo. (23 August 2019) https://web.facebook.com/NLP1901/photos/a.375779479606724/704786180039384/

 

Copyright © 2011-2021. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal

randomness