You are here

79th Araw ng Kagitingan 2021

Nakikilahok ang Pambansang Aklatan ng Pilipinas sa pagdiriwang ng ika-79 na Anibersaryo ng Araw ng Kagitingan na may temang “Kagitingan ay Gawing Gabay, Pandemanya ay Mapagtatagumpayan.” Alinsunod ito sa Executive Order No. 203, s.1987 na nagtatakda sa Abril 9 para sa pambansang pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan na noon ay ipinagdiriwang bilang “Bataan Day.”

                                                      

Copyright © 2011-2023. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal