slideshow 1

Ang Ika-28 ng Mayo ay ang Araw ng Pambansang Watawat

Ipinagdiriwang ngayong araw ang ika-125 anibersaryo ng Araw ng Pambansang Watawat kung kailan ginugunita ng mga Pilipino ang araw nang unang itinaas ang kasalukuyang Pambansang Watawat matapos ang matagumpay na Labanan sa Alapan noong Mayo 28, 1898, at pormal na ginamit sa proklamasyon ng kalayaan noong Hunyo 12, 1898.
 

Mano po (Filipino Tradition)

Greetings between people of various ages of different nationalities may take the form of a buss on the cheek or both, or a tip of the hat or a slap on the buttocks or a nod of the head. Filipinos do these greetings as well but what differentiates them from the others is the way they show respect to elders or to relatives or plain kindred spirit.

Philippine Book Festival

IT’S NOT JUST A BOOK FAIR, IT’S A BOOK EXPERIENCE!

The National Book Development Board (NBDB) together with the National Library of the Philippines and other partner agencies, is inviting you to the Philippine Book Festival, the largest traveling book festival in the Philippines.

National Heritage Month 2023

The National Library of the Philippines joins the National Commission for Culture and the Arts and the National Heritage Committee in celebration of the National Heritage Month 2023 with the theme, “Heritage: Change and Continuity.”

Attention: All Affiliated Public Libraries of the National Library of the Philippines

The NLP, through the Public Libraries Division, will be conducting a program entitled Training-Series on Delivering the Basics of Quality Public Library Service from May 2023 to July 2023.

Directory of Affiliated Public Libraries

Hinahanap mo ba kung nasaan ang mga pampublikong aklatan ng Pilipinas?
 
Ang National Library of the Philippines, sa pamamagitan ng Public Libraries Division, ang siyang nangagasiwa sa Directory of Affiliated Public Libraries. Narito ang pamamaraan kung paano ito ma-access!
 

Pages

Online Storytelling

Ang Bahaghari
Ang Asul na kariton
Who’s the prettiest egg?

Copyright © 2011-2023. National Library of the Philippines
Powered by : Drupal